Om såddkurserna

P1030895 - Tokis dans.jpg

Vad är en sådd?

Sådd (eller såddkurs) är en flerdagarskurs i personlig utveckling utifrån kropp, rörelse, närvaro och gruppdynamik. Såddkurserna har hållits sedan 2007, vanligen på Tokalynga Teaterakademi i Halland. Kurserna startades av Jenny Andersson, Magnus Skånberg och Magnus Vikström, men ett antal andra personer har varit arrangörer eller gästledare genom åren.

Gemenskap

Centralt på såddkurserna är den gemenskap som uppstår i en grupp när alla aspekter av oss – sorg, glädje, ilska, rädsla mm – tillåts vara med. Tillsammans utforskar vi kommunikation, tillhörighet, integritet, kreativitet och andra primära mänskliga behov. Vi tar stöd av gruppens hållande och visdom samtidigt som vi tillåter oss att vara i våra individuella olikheter. På kurserna finns utrymme såväl för allvar, stillhet och reflektion som för lekfullhet och känslomässig utlevelse.

Innehåll

Såddkurserna har genom åren haft ett brett och varierande innehåll. Typiska inslag kan vara frigörande dans, övningar från fysisk teater, rörelsemeditationer, olika former av gestaltning och uttryck, massage/bodywork med mera. Beroende på årstid och väder är vi mer eller mindre uteomhus och använder naturen som en inspirationskälla. Vi använder oss av gruppen i de olika övningarna för att skapa både trygghet och kontakt samt för att utmana oss inför varandra. En viktig del är samtalscirklar i fasta smågrupper, där en kan dela sina upplevelser och tankar.

P1030427 - Fredrik vid träd.jpg

Övningarna är upplevelsebaserade och tar utgångspunkt i det egna utforskandet. Det finns alltid möjlighet att välja att inte delta i en övning. Inga förkunskaper krävs, men det är viktigt att alla har en grundläggande förmåga att ta hand om sina egna känslor.

Frågor

Om du har frågor om såddkurserna. Kontakta Magnus Skånberg på 0768-194622 eller via E-mail: info KANELSNURRA magnusskanberg.se

Annonser

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång